החזר מס הון חוזר החזרי מס לשכירים
צרו איתי קשר

*שם

*


                  
תאום מס לשכירים

בשונה מהחזרי מס לשכירים המתבצעים רטרואקטיבית בגין שנים קודמות ,תאום מס
יש לבצע בשנה השוטפת במקרים שבהם שכיר עובד ביותר מעבודה אחת בחודש משכורת נתון.
מטרת התאום היא להימנע מתשלום מס מוגדל על ההכנסות מהעבודה או העבודות הנוספות.

בהתאם להוראות מס הכנסה על כל שכיר למלא עם היכנסו לעבודה וכן בתחילת
כל שנת מס טופס 101 או בשמו "כרטיס עובד" ובו הפרטים האישיים הרלוונטיים
לחישוב המס וכן עליו להצהיר האם מדובר בעבודה יחידה או בעבודה שאינה יחידה.
אם מדובר בעבודה שאינה יחידה על העובד לציין האם מדובר בהכנסה עיקרית או משנית.
המעסיק המשלם את ההכנסה העיקרית יחשב את המס כאילו מדובר בהכנסה יחידה
ואילו על המעסיק של העבודה שהוגדרה משנית לקבל אשור ממס הכנסה ובו הנחיה
בדבר שיעור המס שעליו לנכות.
בהעדר תאום מס על המעסיק חלה חובה לנכות מההכנסה שעור מס מירבי .
בשנת 2010 עומד שיעור המס המירבי על 45%.

בנוסף ,ללא קשר לתאום המס על ההכנסה המשנית לא רשאי המעסיק להעניק ניכויים
זיכויים או נקודות זיכוי. במידה שלא נוצלו מלוא הניכויים , הזיכויים ונקודות הזיכוי בעבודה
העיקרית יוכל העובד להגיש בקשה להחזר מס בשנה שלאחר מכן בצרוף
טופסי 106 מכל מקורות ההכנסה באותה שנה ואז יערוך מס הכנסה חישוב
על מכלול ההכנסות והטבות המס המגיעות.
גם אם לא נערך תאום מס בשוטף וממשכורתו המשנית של העובד נוכה מס מירבי
בעוד המס שעליו לשלם נמוך יותר ניתן יהיה באותו אופן להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה
ולקבל את המס העודף  ששולם בתוספת ריבית והצמדה מתום שנת המס שבה התקבלו ההכנסות.

תאום מס מתבצע אצל פקיד השומה עם מילוי טופס בקשה לתאום מס בצרוף
תלושי שכר מכל מקומות העבודה בשנת המס .
מס הכנסה יערוך את חישוב המס בהסתמך על התלושים שהובאו בפניו ובהתאם
יקבע את שיעור המס שעל המעסיק המשני לנכות.

חשוב לדעת.
חישוב המס שעורך פקיד השומה אינו מדויק והוא מוערך בלבד.
שכן הוא מסתמך על סדרי הגודל של ההכנסות בתלושים שלפניו מתוך הנחה
שאלו הסכומים שיתקבלו מידי חודש לאורך כל שנת המס.
שינויים בגובה השכר או השתכרות במקביל שלא לאורך כל חודשי השנה משנה
את ההנחות עליהן התבסס תאום המס והם יגרמו לתשלום מס לא מדויק.
לכן אין לראות בחישוב מס הכנסה באשור תאום המס קביעה סופית של המס שיש לשלם.
רק לאחר בחינת ההכנסות כולן ברמה שנתית וכן הטבות המס השנתיות המגיעות
ניתן  לחשב את תשלום המס המדויק שצריך היה לשלם.
חישוב בדיעבד יכול לגלות מס עודף המזכה בהחזר מס או לחילופין תשלום מס בחסר.

                                                   בדיקת זכאות  החזר מס »

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים